Drzewo Genealogiczne

Marcelego Władysława Jakuba Strakacza -skierniewickiego patrioty

Statystyki


Drzewo:  

 Opis   Liczba 
Osoby 413  
Mężczyźni 199 (48,18%)  
Kobiety 214 (51,82%)  
Osoby nieznanej płci 0 (0%)  
Żyjący 16  
Rodziny 144  
Unikalne nazwiska 175  
Wszystkie Zdjęcia 648  
Wszystkie Dokumenty 6  
Wszystkie Nagrobki 0  
Wszystkie Historie 0  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 0  
Źródła 18  
Liczba odwołań do źródeł 234  
Średnia długość życia1 62 lat, 211 dni  
Najwcześniej urodzony/a (MIKOŁAJ ABRAMOWICZ H. JASTRZĘBIEC 02.1651  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Janina ZAWADZKA 98 lat 163 dni  
LOU BERNARD APPLETON 98 lat 83 dni  
SYLWIN JERZY STRAKACZ 98 lat  
HALINA OFFMAŃSKA 95 lat 332 dni  
Wanda BOCHWIC 95 lat  
Aleksandra JANKOWSKA 94 lat 20 dni  
Anna STRAKACZ-APPLETON 93 lat  
ANNA BRUNONA 92 lat 268 dni  
Jadwiga RUDZKA 92 lat 263 dni  
BERNARD STANISŁAW STRAKACZ 92 lat 214 dni  


1 Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne.