Drzewo Genealogiczne

Marcelego Władysława Jakuba Strakacza -skierniewickiego patrioty

Zawadzki RWeb SiteInformacje o źródle